Website Schools ETBs Training Centres
MENU

Scoileanna Lán-Ghaeilge

Boird Oideachais & Oiliúna Éireann

Boird Oideachais & Oiliúna Éireann

Aighneacht bhreise réamh-Bhuiséid maidir lei Straitéis na Gaeilge Tosaíochtaí don earnaíl Scoileanna lán-Ghaeilge

Education and Training Boards Ireland (ETBI)

Supplementary Pre-Budget Submission with regard to Straitéis na Gaeilge Priorities for the All-Irish Schools Sector

Conclúid / Introduction
Tá dualgais ar ETBanna ar leith chun tacú leis na scoielanna faoina gcúraim.
Tá sé den riachtananas go ndéanann ETBanna gach iarracht na dualgais seo a chomhlíonadh, go h-áirithe
nuair atá an líon de scoileanna lán-Ghaelach agus an méid scoláire ag freastal orthu ag méadú in aghaidh
na bliana.
Tá an taithí agus an tsaineolas ag ETBanna tacú leis an riachtanais a ghabhann leis na scoileanna lán-
Ghaeilge thugtar an tacaíocht dóibh trí pearsanra chuí a sholáthair.

 

ETBs have responsibilities to the all-Irish Schools and Colleges for whom they are patron for.
It is incumbent on ETBs to meet the obligations of properly supporting these schools which have expanded and grown significantly in the last ten years in particular.
ETBs have the expertise and skills to support this growing area, provided the appropriate funding and resourcing of personnel can be provided.

Cúlra / Background
‘Sé Fóram Gaeloideachais Bhoird Oideachais & Oiliúna Éireann (ETBI) an t-údarás oifigiúil ceaptha ag ETBI chun na h-ábhair éagsúla a bhaineann leis na scoileanna lán-Ghaeilge atá faoi phátrúnacht na mBord Oideachais & Oiliúna a phlé agus a chur chun cinn.

Bunaíodh an Fóram Gaeloideachais Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann in 2010 tar éis moladh a phléadh ag comhdháil Chumann Gairmoideachais in Éirinn ó Choiste Gairmoideachais Chathair Luimnigh in 2009 (12. Rún Ilchodach – Comhdháil 2009) Fóram a bhunú chun tacú le cúraimí na scoileanna lán-Ghaeilge atá faoi stiúir ag Coistí Gairmoideachais.

 

Tionóladh cruinnithe ó 2010 chun dul i ngleic leis na hábhair seo a leanas;

 • Scoileanna ar Oileáin
 • Ganntanas múinteoirí trí Ghaeilge
 • Post náisiúnta (Oifigeach Oideachais) lán-Ghaeilge
 • Lá Gairmeacha (26 Deireadh Fómhair 2016
 • Bunachar Sonraí de Scoileanna ETBI
 • Aighneacht ar Scéim Teanga DES
 • Tacú le Scéim Teanga ETBs
 • Traenáil Chosaint Leanaí Scéimeanna Teanga dos na BOO
 • Marcanna bónais (Gaeilge) san Ard TeisAméireacht.
 • Leathanach ar leith don bhFóram ar etbi.ie

 

 

Fóram Gaeloideachais Bhoird Oideachais & Oiliúna Éireann (ETBI All-Irish medium schools' forum) is the official authority, established by ETBI to discuss all matters relating to the All-Irish schools/streams which operate under the patronage of ETBs.

The Forum was established in 2010 after a motion at IVEA Conference 2009 was passed (Motion 12).

Meetings have been convened since 2010 to discuss the following issues;

 • Island Schools
 • Chronic shortage of teachers qualified to teach through Irish
 • National Post (Education Officer) for All-Irish Schools
 • Careers Day
 • Database of ETB All-Irish Schools
 • Submission to the Department of Education and Skills Scéim Teanga process
 • Supporting ETBS in compliance with Scéim Teanga
 • Child Protection Training for ETB All-Irish schools
 • Bonus Marks in Leaving Certificate
 • Creation of an on-line presence on etbi.ie for the Forum’s work.

Ballraíocht an Fhóraim / Membership of Forum Bord Oideachais & Oiliúna Ionadaí

Ballraíocht an Fhóraim / Membership of Forum

Bord Oideachas & OiliúnaIonadaí
Cabhán & MuineacháinBrendan Ó Dufaigh
Lú & MíDeirdre Uí Liatháin
Luimneach & an ChláirDonnacha O'Treasaigh
Ciarraí
Cill Chainnigh & CeatharlachCathnia O Muircheartaigh
Dún na nGallFíona Ní Chnáimhsí
Baile Átha Cliath & Dún LaoighaireMáire Ní Ghealbhain
Tiobraid Árainn
Maigh Eo & SligeachCiarán Ó Máille
Gaillimh & Ros ComáinPeader Ó Sé
CorcaighBreandan O'Lionard
Cill Dara & Cill MhantáinMáire Mhic Mhuiris
Loch Garman & Port Láirge
Laois & Uaibh Fhaillí Lynda Tynan
Cathair Bhaile Átha Cliath
Longfort & an Iar-Mhí
CathaoirleachTomás Mac Pháidín
RúnaíMáire Ní Ghealbhain

Back to top